2018 - 2019 Team Schedule

Apr 25
Baseball - V vs Westhill
Baseball - Varsity Boys
Starts: 04/25/2019 @ 4:15 pm
Home - Trinity Catholic's Lione Field
Apr 26
Baseball - V vs Wilton
Baseball - Varsity Boys
Starts: 04/26/2019 @ 4:00 pm
Away - WHS Varsity Baseball Field
Apr 29
Baseball - V vs Brien McMahon
Baseball - Varsity Boys
Starts: 04/29/2019 @ 6:00 pm
Away - Pride Field (BMHS)
Apr 30
Baseball - V vs New Canaan
Baseball - Varsity Boys
Starts: 04/30/2019 @ 4:00 pm
Away - Mead Park
May 1
Baseball - V vs Fairfield Warde
Baseball - Varsity Boys
Starts: 05/01/2019 @ 4:15 pm
Home - Trinity Catholic's Lione Field
May 3
Baseball - V vs Bassick
Baseball - Varsity Boys
Starts: 05/03/2019 @ 4:15 pm
Home - Trinity Catholic's Lione Field
May 6
Baseball - V vs Danbury
Baseball - Varsity Boys
Starts: 05/06/2019 @ 4:00 pm
Away - Danbury High School Varsity Baseball Field
May 8
Baseball - V vs Bridgeport Central
Baseball - Varsity Boys
Starts: 05/08/2019 @ 4:15 pm
Home - Trinity Catholic's Lione Field
May 10
Baseball - V vs Trumbull
Baseball - Varsity Boys
Starts: 05/10/2019 @ 6:00 pm
Away - Varsity Baseball Field
May 13
Baseball - V vs Greenwich
Baseball - Varsity Boys
Starts: 05/13/2019 @ 4:15 pm
Home - Trinity Catholic's Lione Field
May 15
Baseball - V vs Stamford
Baseball - Varsity Boys
Starts: 05/15/2019 @ 4:15 pm
Home - Trinity Catholic's Lione Field

Upcoming Games

Apr 25
Boys Golf - V vs Ridgefield, Staples
Golf Varsity Boys
Starts: 04/25/2019 @ 3:40 pm
Away - Silver Spring GC
Apr 25
Softball - V vs Westhill
Softball - Varsity Girls
Starts: 04/25/2019 @ 4:00 pm
Away - Westhill Softball Field
Apr 25
Boys Tennis - V vs Fairfield Warde
Tennis - Varsity Boys
Starts: 04/25/2019 @ 4:00 pm
Home -
Apr 25
Girls Tennis - V vs Fairfield Warde
Tennis - Varsity Girls
Starts: 04/25/2019 @ 4:00 pm
Away - FWHS Blake Courts
Apr 25
Baseball - V vs Westhill
Baseball - Varsity Boys
Starts: 04/25/2019 @ 4:15 pm
Home - Trinity Catholic's Lione Field