Dec 20
Girls Basketball - V vs Greenwich
Basketball - Varsity Girls
Starts: 12/20/2019 @ 7:00 pm
Home - Trinity Catholic-Gym
Dec 23
Girls Basketball - V vs Darien
Basketball - Varsity Girls
Starts: 12/23/2019 @ 7:00 pm
Home - Trinity Catholic-Gym
Dec 27
Girls Basketball - V vs Harding
Basketball - Varsity Girls
Starts: 12/27/2019 @ 1:00 pm
Away - Warren Harding High School-Central HS Gym
Jan 3 2020
Girls Basketball - V vs New Canaan
Basketball - Varsity Girls
Starts: 01/03/2020 @ 7:00 pm
Away - New Canaan High School-Main Gym
Jan 7 2020
Girls Basketball - V vs St. Joseph
Basketball - Varsity Girls
Starts: 01/07/2020 @ 7:00 pm
Away - St. Joseph High School-Gym
Jan 10 2020
Girls Basketball - V vs Staples
Basketball - Varsity Girls
Starts: 01/10/2020 @ 7:00 pm
Home - Trinity Catholic-Gym
Jan 14 2020
Girls Basketball - V vs Fairfield Ludlowe
Basketball - Varsity Girls
Starts: 01/14/2020 @ 7:00 pm
Home - Trinity Catholic-Gym
Jan 17 2020
Girls Basketball - V vs Norwalk
Basketball - Varsity Girls
Starts: 01/17/2020 @ 7:00 pm
Away - Norwalk High School-Tom Scarso Gymnasium
Jan 21 2020
Girls Basketball - V vs Ridgefield
Basketball - Varsity Girls
Starts: 01/21/2020 @ 5:30 pm
Away - Ridgefield High School-Main Gym
Jan 24 2020
Girls Basketball - V vs Westhill
Basketball - Varsity Girls
Starts: 01/24/2020 @ 7:00 pm
Home - Trinity Catholic-Gym
Jan 27 2020
Girls Basketball - V vs Wilton
Basketball - Varsity Girls
Starts: 01/27/2020 @ 7:00 pm
Away - Wilton YMCA
Jan 30 2020
Girls Basketball - V vs Bridgeport Central
Basketball - Varsity Girls
Starts: 01/30/2020 @ 7:00 pm
Home - Trinity Catholic-Gym
Feb 3 2020
Girls Basketball - V vs Trumbull
Basketball - Varsity Girls
Starts: 02/03/2020 @ 5:30 pm
Away - Trumbull High School-THS Main Gym
Feb 6 2020
Girls Basketball - V vs Fairfield Warde
Basketball - Varsity Girls
Starts: 02/06/2020 @ 7:00 pm
Home - Trinity Catholic-Gym
Feb 13 2020
Girls Basketball - V vs Danbury
Basketball - Varsity Girls
Starts: 02/13/2020 @ 7:00 pm
Away - Danbury High School-Main Gym
Feb 17 2020
Girls Basketball - V vs Stamford
Basketball - Varsity Girls
Starts: 02/17/2020 @ 7:00 pm
Home - Trinity Catholic-Gym
Feb 19 2020
Girls Basketball - V vs Brien McMahon
Basketball - Varsity Girls
Starts: 02/19/2020 @ 5:30 pm
Away - Brien McMahon High School-Kehoe - King Gymnasium