2018 - 2019 Team Schedule

Upcoming Games

Feb 20
Boys Basketball - FR vs Stamford
Basketball - Freshman Boys
Starts: 02/20/2019 @ 4:00 pm
Home - Walsh Court
Feb 20
Boys Basketball - JV vs Stamford
Basketball - Junior Varsity Boys
Starts: 02/20/2019 @ 5:15 pm
Home - Walsh Court
Feb 20
Boys Basketball - V vs Stamford
Basketball - Varsity Boys
Starts: 02/20/2019 @ 7:00 pm
Home - Walsh Court
Feb 22
Boys Ice Hockey - V vs McMahon-Norwalk
Ice Hockey - Varsity Boys
Starts: 02/22/2019 @ 8:00 pm
Away - Terry Conners Ice Rink
Mar 30
Softball - V vs Stratford
Softball - Varsity Girls
Starts: 03/30/2019 @ 11:00 am
Away - Birdseye Field