Oct 19
Boys Soccer - V vs Stamford
Soccer - Varsity Boys
Starts: 10/19/2019 @ 12:00 pm
Away - Stamford High School-SHS Upper Soccer Field
Oct 22
Boys Soccer - V vs Brien McMahon
Soccer - Varsity Boys
Starts: 10/22/2019 @ 4:00 pm
Home - Trinity Catholic-Gaglio Field
Oct 24
Boys Soccer - V vs Greenwich
Soccer - Varsity Boys
Starts: 10/24/2019 @ 6:00 pm
Away - Greenwich High School-Cardinal Stadium
Oct 28
Boys Soccer - V vs Darien
Soccer - Varsity Boys
Starts: 10/28/2019 @ 4:00 pm
Away - Darien High School-DHS Center Oval Turf Field
Nov 9
Boys Soccer - V vs CIAC Tourney Qualifying Round
Soccer - Varsity Boys
Starts: 11/09/2019
Away - Higher Seed
Nov 11
Boys Soccer - V vs CIAC Tourney 1st Round
Soccer - Varsity Boys
Starts: 11/11/2019 @ 2:00 pm
Away - Higher Seed
Nov 13
Boys Soccer - V vs CIAC Tourney 2nd Round
Soccer - Varsity Boys
Starts: 11/13/2019 @ 2:00 pm
Away - Higher Seed
Nov 15
Boys Soccer - V vs CIAC Tourney Quarterfinals
Soccer - Varsity Boys
Starts: 11/15/2019 @ 2:00 pm
Away - Higher Seed
Nov 18
Boys Soccer - V vs CIAC Tourney Semifinals (Possible Date)
Soccer - Varsity Boys
Starts: 11/18/2019
Away - Site TBA
Nov 19
Boys Soccer - V vs CIAC Tourney Semifinals (Possible Date)
Soccer - Varsity Boys
Starts: 11/19/2019
Away - Site TBA
Nov 23
Boys Soccer - V vs CIAC Tourney Final
Soccer - Varsity Boys
Starts: 11/23/2019
Away - Site TBA