Oct 18
Girls Soccer - V vs Danbury
Soccer - Varsity Girls
Starts: 10/18/2019 @ 4:00 pm
Away - Mill Ridge Int. School-Turf Field
Oct 21
Girls Soccer - V vs Stamford
Soccer - Varsity Girls
Starts: 10/21/2019 @ 4:00 pm
Home - Trinity Catholic-Gaglio Field
Oct 23
Girls Soccer - V vs Brien McMahon
Soccer - Varsity Girls
Starts: 10/23/2019 @ 6:30 pm
Away - Brien McMahon High School-Casagrande Field
Oct 25
Girls Soccer - V vs Greenwich
Soccer - Varsity Girls
Starts: 10/25/2019 @ 4:00 pm
Home - Trinity Catholic-Gaglio Field
Oct 29
Girls Soccer - V vs Darien
Soccer - Varsity Girls
Starts: 10/29/2019 @ 4:00 pm
Home - Trinity Catholic-Gaglio Field
Nov 9
Girls Soccer - V vs CIAC Tourney Qualifying Round
Soccer - Varsity Girls
Starts: 11/09/2019
Away - Higher Seed
Nov 12
Girls Soccer - V vs CIAC Tourney 1st Round
Soccer - Varsity Girls
Starts: 11/12/2019 @ 2:00 pm
Away - Higher Seed
Nov 14
Girls Soccer - V vs CIAC Tourney 2nd Round
Soccer - Varsity Girls
Starts: 11/14/2019 @ 2:00 pm
Away - Higher Seed
Nov 16
Girls Soccer - V vs CIAC Tourney Quarterfinals
Soccer - Varsity Girls
Starts: 11/16/2019 @ 2:00 pm
Away - Higher Seed
Nov 17
Girls Soccer - V vs CIAC Tourney Final
Soccer - Varsity Girls
Starts: 11/17/2019
Away - Site TBA
Nov 19
Girls Soccer - V vs CIAC Tourney Semifinals (Possible Date)
Soccer - Varsity Girls
Starts: 11/19/2019
Away - Site TBA
Nov 20
Girls Soccer - V vs CIAC Tourney Semifinals (Possible Date)
Soccer - Varsity Girls
Starts: 11/20/2019
Away - Site TBA